Extras Hotarâre nr. 955/2004 din 15/06/2004

Extras  din Hotarâre nr. 955/2004 din 15/06/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local. Serviciul public de ecarisaj Art. 17. (1) Serviciul public de ecarisaj se realizeaza prin instituirea de norme privind transportul, îngrijirea si exterminarea … Read more