0

Spunem NU reteritorializării câinilor fără stăpân