0

Romicã – puiul de cãprioarã scãpat din ghearele câinilor